Traductors i intèrprets

Intèrprets

550€

Interpretacions simultànies, consecutives, d'enllaç amb i sense equips de so. 

550.00
EUR